top of page
HOE UT ALLEMAOL BEGON Mè UT KARNAVAL IN LAUWE (1955)
Lauwe haj in dieje tèd unne pastoor uit Brabant, die dur iedereen pastoor Jans wèr genuumd. Dizze geestelijke zaag mè leje ogen aon, dâ steeds meer jeugd uit Lauwe tijdens de karnaval naor Brabant vertrok um daor feest te gaon vieren. Zo rakte pastoor Jans de controle kwèt over zunne schaopen en dâ is iets wâ unne herder nie wil waent un herder wil de schaopen gern um zich heèn hebbe. De Brabantse Lauwenaar spoorde daorum in ut jaor des Heeres 1955 ut Lauwse Sportcomité aon, um te probere ut Karnaval in Lauwe vaen de grond te krijge. Dâ zou ôk heel mooi uitkomme umdaj inmiddels Zaol Kruisbergen gebouwd wèr.
 
 
 
 
 
 

 
 
Vur ut echter zu wijd waar, moeste ur nog wel un paor hindernissen genome worre. Uiteindelijk wier ut plan dur pastoor Jans, Gradje van Gelder (names ut kerkbestuur) en Burgemeester Ditters durgedauwd. Dizze historische vergadering vond plats in ut ouwe café vaen Toon Lemmers.
Mar van eiges ging ut toch nie waent op de bewuste historische aovend kwame er nog enkele beperkingen ter sprake. Zo mocht ur, um de goeje zeje te bewaore, in de zaol gin gelègenhed tot afzondering geboje worre. En ôk moest ur unne goeje verlichting zijn en ........ unne erkende daensleraar. En gemaskerd daense dâ kon natuurluk ôk nie. Kortom: ur wèr alles aon gedaon um de kuisheid vaen de jeugd vaen Lauwe te bewaore. Toen de kuisheid verzekerd waar (althans op papier) werd ur vur de verdere uitwerking unne werrukkgroep opgezet. 
Dizze werrukgroep bestaond uit pastoor Jans eiges, Wiel Eltink, Nol van den Bogaard, Jos van Kessel, Cor Lemmers en Roel van de Pol. Dizze miense kunnee daen ôk beschouwd worre aes de grondleggers vaen carnavalsvereniging De Braoiers.
Pastoor Jans.jpg
Prins Wiel 1e en Nol van de Bogaard 1955
NAAM VUR DE VERENIGING
Mar vur ut zu wijd waar moest ur wel urst unne naam verzonne worre. Ut wier De Braaiers. In de beginjaore schreve ze ut dus aenders daen nou. Erges in de geschiedenis vaen de vereniging is dus de twidde a in un o veraenderd. Hoe dâ gekomme is, wit gin miens mer. Sommige denke dâ ut gewoon dur un drukfout gekomme is, aendere mijne dâ  ut mè ut dialect te make hèt, waorbij de ‘aa’ klinkt aes ‘ao’. Net aes ge Waol zegt vur Waal en Maos vur Maas.

Waor de naam precies vandaon kumt, zal ôk altèd wel un raodsel blijve. De twee mist gangbare versies zijn:

 
  • Wiel Eltink nuumde iedereen die bij hum in de scheepsbouw werkte en daor moest lasse unne "braaier". Dâ is op zich nie zu raor waent in ut Maos en Waolse dialect nuumden ze vroeger iets aon elkaor lasse (samenbrengen) ôk wel braaien.
     
  • Vaste aovond wier daorvur ôk ael gevierd en daen ginge de miense nao afloop vaen ut kroegbezoek duk mè elkaor naor huis um  vlees te "braaien". Mar hoe ut nou precies zaat, zullen we warschijnluk nooit mèr te wete komme.
 
STEMMEN PRINS
Mè un karnavalsfeest hedde natuurluk ôk unne Prins nodig. Hiervur waren in dâ urste karnavalsjaor vier kandidate: Chris Hol (zaendhandel aon de Dijkstraot), Willy Hol (wijnfabriek aon de Waoterstraot), Jan de Grauw (loodgieter aon de Zandstraot) en Wiel Eltink (schipsbouwer aon d’n Dijk).

Hoe de uiteindelijke Prins in dieje tèd is gekoze, is nie mèt te achterhaole. Wellicht dâ ur onder ut genot vaen un borreltje iemand aongeweze is of misschien hebbe ze wel un lotje getrokke. Hoe ut ôk zeij d’n urste prins vaen De Braoiers wer Wiel Eltink en hij kreeg de naam Prins Wiel d’n urste.

Prins Wiel was volgens zegge un goeje prins, waent hij bleef ut mar liefst vijf jaor achterelkaor en laoter in 1964 nog unne keer. Prins Wiel dun urste waar 41 jaor oud toen hij vur ut urst prins wer. Dur zun uitstraoling was hij bar populair. Z’n prinsenpak wer gehaold uit de rekwisiete vaen de Toneelvereniging Leeuwse Kunstkring. Un papiere Napoleonsteek en un prinselijke cape uit un aender toneelstuk makte ut geheel compleet.

 
 
RAOD VAEN ELF
Nou de prins geregeld waar, ontbrak ut allinnig nog aon un Raod vaen Elf. Ael gauw ha’n ze elf Lauwenare gevonde die wel in de raod wauwe.  Dizze elf ware: Nol van den Bogaard, Jos van Kessel, Cor Lemmers, Roel van de Pol, Guus van Haagen, Dokter Delicaat, Hent van Gelder, Thom Faber, Gerard Kolvenbach, Es de Kok, Notaris de Vocht en Jan Scheren. Ut is waor: aes ge ze naotelt zijn ut ur twaalf. Hoe dâ nou wer kaen? Aes ge ut wit, meugde ut zegge.

Hoe ut ôk zeij: ut geheel waar compleet. De club hâj un naam, un prins mè prinsepak en ôk nog unne Raod vaen Elf. Ut feest kon beginne. Dâ waar dus in 1955. In 2010 kunne we dus ut 55-jaorige jubileum vaen onze Braoiers gaon viere. En reken mar dâ we dâ gaon duun.
bottom of page